CSR Activities.

กิจกรรมแจกของขวัญเด็ก

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแจกของขวัญเด็ก เมื่อ 03/12/2020 ที่ผ่านมาให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนพัฒนาทิพพาวาส เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ เพื่อเรียนรู้ และ เสริมพัฒนาการของเด็ก

 

 

Copyright @ FCC Thailand Co.,Ltd, All Right Reserved.