เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากผู้บริหารสูงสุด

บริษัทเอ็ฟซีซี จำกัด ผลิตคลัทซ์อย่างบูรณาการทั้งระบบโดยเริ่มตั้งแต่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเสียดทานผ้าคลัทซ์ จนถึงการประกอบเป็นชุดคลัทซ์ ธุรกิจของเอ็ฟซีซีขยายขอบเขตเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการก้าวย่างเติบโตของวงการอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และทำให้เอ็ฟซีซีสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในโลกของวงการอุตวาหกรรมผลิตรถมอเตอร์ไซด์ เอ็ฟซีซีมีฐานการผลิต 22 แห่ง กระจายครอบคลุมอยู่ใน 10 ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของผู้ผลิตที่สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูง คุณภาพยอดเยี่ยม ในราคาต่ำสุดโดยไมขาดช่วงในระดับโลก ทำให้พันธกิจของกลุ่มเอ็ฟซีซี ต้องมุ่งเน้นไปที่ การเป็นองค์กรที่สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการในทุกรูปแบบของลูกค้า ด้วยขีดความสามารถในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงภายใต้การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมเทคโนโลยีขั้นสูง
พันธกิจของเราครอบคลุมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับชุมชนในโลก และสร้างโครงสร้างธุรกิจที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้ การปฏิบัติตามพันธกิจนี้ให้บรรลุผลสำเร็จ เราจะสามารถทำให้องค์กรที่ชื่อว่า เอ็ฟซีซี ยืนหยัดอยู่ได้บนโลกใบนี้

Copyright @ FCC Thailand Co.,Ltd, All Right Reserved.