CSR Activities.

Sports Day 2019

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโดยผู้บริหารและพนักงานได้เป็นส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกาย ยังเป็นโอกาสที่เราได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อน และ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กรแล้ว กีฬายังช่วยให้เราผ่อนคลายจิตใจหลังจากการทำงานได้เป็นอย่างดี จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

Copyright @ FCC Thailand Co.,Ltd, All Right Reserved.