CSR Activities.

กิจกรรมการแจกของขวัญเด็ก

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแจกของขวัญเด็ก เมื่อ 03/12/2020 ที่ผ่านมาให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนพัฒนาทิพพาวาส" ดูเพิ่มเติม

โครงการมอบข้าวสารให้ผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 11/08/2020 บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีโอกาสในการทำสารธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม กับ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย "โครงการมอบข้าวสารให้ผู้ยากไร้" ดูเพิ่มเติม

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา นิคมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เมื่อ 08/01/2020 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ ที่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก@สาขานิคมอมตะซิตี้ชลบุรี

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด สาขานิคมอมตะซิตี้ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมการแจกของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เมื่อ 09/01/2020 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ ที่โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม ปลูกป่าวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก และวันรักต้นไม้ ประจำปี 2562

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา นิคมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก และวันรักต้นไม้ ประจำปี 2562" ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี ณ วัดมาบสามเกลียว@อมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด สาขานิคมอมตะซิตี้ชลบุรี ได้เข้าร่วมทำบุญ ทอดกฐินสำมัคคี ณ วัดมำบสำมเกลียว เมื่อ 08/11/2562 ที่ผ่านมา ดูเพิ่มเติม

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมทำบุญ ทอดกฐินสำมัคคี ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เมื่อ 02/11/2562 ที่ผ่านมา ดูเพิ่มเติม

งานทำบุญครบรอบ 30 ปี

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ... ดูเพิ่มเติม

Sports Day 2019

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีโดยผู้บริหารและพนักงานได้เป็นส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกาย ยังเป็นโอกาสที่เราได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อน ... ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับนักศึกษาฝึกงานทั้ง 4 ท่าน จาก 2 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร... ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ"

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา นิคมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณถนนพานทอง - มาบโป่ง (เฟส 8) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย... ดูเพิ่มเติม

บริจาคกระเป๋าอุปกรณ์พยาบาล

ภายใต้บริบทของการทำ CSR นั้น บริษัท FCC (THAILAND) ได้มีโอกาสในการทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ตั้งอยู่ โดยการไปบริจาคกระเป๋าอุปกรณ์พยาบาลประจำรถหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ... ดูเพิ่มเติม

ท่านประธานปลูกต้นรวงผึ้ง

นาย ฮิโรทะกะ อิชิซูยะ ท่านประธาน บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ปลูกต้นรวงผึ้งแม้จะไม่ใช่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ก็ช่วยบังแดดและให้ร่มเงาได้ดี รูปลักษณะและสีสันสวยงาม ... ดูเพิ่มเติม

มอบชุดคลัทช์ TNI

การสนับสนุน ผ้าคลัทช์ เรสซิ่ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Formula Student เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบผ้าคลัทช์ เรสซิ่งให้ทีม Racing ... ดูเพิ่มเติม

วันสิ่งแวดล้อมโลก

โครงการ"รวงผึ่งงามเฉลิมพระเกียรติ"
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 บริษัท เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ "รวงผึ่งงามเฉลิมพระเกียรติ" ... ดูเพิ่มเติม

 

 

Copyright @ FCC Thailand Co.,Ltd, All Right Reserved.